7 juni 2022 - Komt u een kijkje nemen hoe we natuur in Bodegraven Noord versterken? U bent van harte welkom tijdens de inloopavond over de natuurontwikkeling in Bodegraven Noord op dinsdag 21 juni. De avond vindt plaats in de Hollandse Boerderij aan de Meije 63, van 19 tot 21 uur. Op deze avond ziet u de natuurplannen die de Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke heeft vastgesteld. We lichten de plannen toe en u kunt al uw vragen aan ons kwijt.

Hoe ziet de natuurontwikkeling er uit?

De natuur in Bodegraven Noord (donkergroen op het kaartje) is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het gebied is een belangrijke verbinding tussen de Reeuwijkse Plassen en de Nieuwkoopse Plassen. We maken het gebied aantrekkelijk(er) voor weidevogels, amfibieƫn en insecten. Ook de otter zal zich thuis voelen in het gebied. Op de graslanden groeien meer kruiden. Bovendien werken we aan schoon water waarin kranswieren, krabbenscheer, fonteinkruiden en rietkragen voorkomen.

Inloopavond

Het inrichtingsplan voor de aanleg van nieuwe natuur is nu op hoofdlijnen klaar. De betrokken bestuurders vinden dat het plan een goede basis is om de komende maanden verder uit te werken. Op 21 juni presenteren wij dit plan aan u. En we vertellen wat we de komende maanden gaan doen om er een definitief plan van te maken. U bent uiteraard in de gelegenheid om vragen te stellen over wat dit plan voor u betekent.

U kunt in de Hollandse Boerderij vrij binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur.

Wij verwelkomen u graag op 21 juni!

Meer informatie over Bodegraven Noord vindt u op de projectpagina.