Samen werken aan de toekomst van Gouwe Wiericke

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Nieuwkoop en Waddinxveen*, de hoogheemraadschappen van Rijnland en de Stichtse Rijnlanden en de provincie Zuid-Holland hebben in december 2016 de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Gouwe Wiericke getekend. Ze spreken daarin af samen te werken aan vier opgaven: de aanleg van nieuwe natuur, duurzaam waterbeheer en het tegengaan van bodemdaling, het versterken van de landbouwstructuur en benutten van kansen voor toerisme en recreatie.

Samenwerking

Partijen in Gouwe Wiericke en de provincie Zuid-Holland werken anders dan voorheen aan de ontwikkeling van het gebied. De regie op de uitvoering van de gezamenlijke afspraken ligt nu bij het gebied, dichter bij de praktijk. De gemeenten en de waterschappen pakken deze handschoen op in een Stuurgroep en werken daarbij nadrukkelijk samen met de grondeigenaren, agrarisch ondernemers en met de betrokken maatschappelijke partijen. De provincie ondersteunt door het financieren van de natuur en co-financiering van de landbouw- en recreatieopgaven. Daarnaast levert de provincie de inzet van expertise door het bemensen van het programmabureau van de Stuurgroep.


* De gemeente Waddinxveen is per 1 januari 2019 uit de Stuurgroep getreden, omdat geen van de veenweide-projecten in deze gemeente plaatsvindt.

Er werken in het gebied veel partijen mee aan de uitvoering van het programma Veenweiden Gouwe Wiericke:

 • LTO Noord
 • Groenalliantie/GZH
 • Vereniging Sluipwijkse Plassen
 • Stichting Veen
 • Erfgoedhuis
 • ANV Lange Ruige weide
 • IVN Nieuwkoop
 • LTO Bodegraven-Reeuwijk
 • Staatsbosbeheer
 • Natuurmonumenten
 • ANV Weide en Waterpracht
 • IVN IJssel en Gouwe
 • Stichting Groene Hart
 • ANV De Parmey
 • ANV De Hollandse Venen
 • Stichting Struinen en Vorsen
 • Te Voet (regio Alphen a/d Rijn)