Samen werken aan de toekomst van Gouwe Wiericke

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwkoop, Gouda* en Waddinxveen*, de hoogheemraadschappen van Rijnland en de Stichtse Rijnlanden en de provincie Zuid-Holland hebben in december 2016 de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Gouwe Wiericke getekend. Ze spreken daarin af samen te werken aan vier opgaven: de aanleg van nieuwe natuur, duurzaam waterbeheer en het tegengaan van bodemdaling, het versterken van de landbouwstructuur en benutten van kansen voor toerisme en recreatie.

Samenwerking

Partijen in Gouwe Wiericke en de provincie Zuid-Holland werken anders dan voorheen aan de ontwikkeling van het gebied. De regie op de uitvoering van de gezamenlijke afspraken ligt nu bij het gebied, dichter bij de praktijk. De gemeenten en de waterschappen pakken deze handschoen op in een Stuurgroep en werken daarbij nadrukkelijk samen met de grondeigenaren, agrarisch ondernemers en met de betrokken maatschappelijke partijen. De provincie ondersteunt door het financieren van de natuur en co-financiering van de landbouw- en recreatieopgaven. Daarnaast levert de provincie de inzet van expertise door het bemensen van het programmabureau van de Stuurgroep.

In de projecten werken de partijen intensief samen met natuur-, landbouw- en recreatie-organisaties.


* De gemeente Waddinxveen is in 2019 uit de Stuurgroep getreden, omdat geen van de veenweide-projecten in deze gemeente plaatsvindt. De gemeente Gouda is in 2023 uit de Stuurgroep getreden, toen de natuurprojecten in Steinse Groen klaar waren.