Boerenland, Natuur & Erfgoed-Iconen

Gouwe Wiericke is een economisch sterk landbouwgebied en een uniek natuur- en recreatiegebied rond Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen. Om dit mooie gebied te behouden en te versterken, werken gemeenten en waterschappen samen in het Programma Veenweiden Gouwe Wiericke. Als regio zorgen wij voor gebiedseigen natuur waar mensen van genieten, we stimuleren de melkveehouderij om te blijven innoveren én om een steentje bij te dragen aan het behoud van gezonde natuur en biodiversiteit. En samen met de regio’s Krimpenerwaard en Rijn- en Veenstreek zorgen wij ervoor dat onze erfgoed-iconen bereikbaar, zichtbaar en beleefbaar zijn. Samen met alle partijen in het gebied werken we aan de toekomst van dit unieke plassen- en polderlandschap.

Actueel

Inrichtingsplan natuur Westveen goedgekeurd

22 augustus 2023 - Het definitieve Inrichtingsplan voor nieuwe natuur in Westveen is goedgekeurd. Lees er alles over in de Nieuwsbrief.

Lees meer

Aanleg nieuwe natuur Meijegraslanden start

1 aug. 2023 - Half augustus start de aanleg van nieuwe natuur op 3 plekken in de Meijegraslanden. Lees er alles over in de nieuwsbrief.

Lees meer

Discussie en waardering tijdens inloopavond Bodegraven Noord

3 juli 2023 – Ruim 80 geïnteresseerden bezochten de inloopavond over de natuurplannen voor Bodegraven Noord. Er was ruimte voor vragen, discussie, zorgen en meningen.

Lees meer

Inloopavond Bodegraven Noord 27 juni

16 juni 2023 - Op 27 juni is er een inloopavond over het natuurplan voor Bodegraven Noord. Iedereen is welkom in de Hollandse Boerderij tussen 18 en 21 uur.

Lees meer

Regelingen gebundeld in de Instrumentenkoffer

10 september 2018 - Benieuwd naar regelingen die agrariërs en grondeigenaren helpen bij inpassing van natuur in de bedrijfsvoering? De aangepaste (3e) versie is nu beschikbaar.

Lees meer

Kaart en Projecten