Boerenland, Natuur & Erfgoed-Iconen

Gouwe Wiericke is een economisch sterk landbouwgebied en een uniek natuur- en recreatiegebied rond Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen. Om dit mooie gebied te behouden en te versterken, werken gemeenten en waterschappen samen in het Programma Veenweiden Gouwe Wiericke. Als regio zorgen wij voor gebiedseigen natuur waar mensen van genieten, we stimuleren de melkveehouderij om te blijven innoveren én om een steentje bij te dragen aan het behoud van gezonde natuur en biodiversiteit. En samen met de regio’s Krimpenerwaard en Rijn- en Veenstreek zorgen wij ervoor dat onze erfgoed-iconen bereikbaar, zichtbaar en beleefbaar zijn. Samen met alle partijen in het gebied werken we aan de toekomst van dit unieke plassen- en polderlandschap.

Actueel

Nieuwe Natuur Meijegraslanden ingericht

De inrichting voor de nieuwe natuur in een deel van de Meijegraslanden ten zuiden van de Nieuwkoopse Plassen is klaar. Op drie locaties zijn door Natuurmonumenten gebieden ingericht met kruiden- en faunarijk grasland, vochtig weidevogelgrasland, vochtig hooiland, rietmoeras en blauw grasland. Dit is gebeurd in samenwerking met programmabureau Veenweiden Gouwe Wiericke in opdracht van provincie Zuid-Holland.

Lees meer

Plannen Bodegraven Noord ter inzage

8 januari 2024 - Het definitieve inrichtingsplan voor Bodegraven Noord is klaar. De wijzigingsplannen en het bestemmingsplan liggen tot eind januari ter visie bij de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Woerden.

Lees meer

Ontwerp-omgevingsvergunning Ruygeborg II ter inzage

16 nov. 2023 - Voor Fase 1 van het project Ruygeborg II heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop op 28 september 2023 ingestemd met het ter inzage leggen van de ontwerp-omgevingsvergunning. Het betreft een afwijkingsverzoek van het bestemmingsplan.

Lees meer

Abessinië & Zuidzijderpolder op weg naar uitvoering

30 oktober 2023 - Nadat het inrichtingsplan voor Abessinië & Zuidzijderpolder in 2022 was goedgekeurd, zijn er in 2023 nog nadere onderzoeken geweest. Naar verwachting gaat in 2024 de 1e schop in de grond. Lees er alles over in de nieuwsbrief.

Lees meer

Regelingen gebundeld in de Instrumentenkoffer

10 september 2018 - Benieuwd naar regelingen die agrariërs en grondeigenaren helpen bij inpassing van natuur in de bedrijfsvoering? De aangepaste (3e) versie is nu beschikbaar.

Lees meer

Kaart en Projecten