Boerenland, Natuur & Erfgoed-Iconen

Gouwe Wiericke is een economisch sterk landbouwgebied en een uniek natuur- en recreatiegebied rond Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen. Om dit mooie gebied te behouden en te versterken, werken gemeenten en waterschappen samen in het Programma Veenweiden Gouwe Wiericke. Als regio zorgen wij voor gebiedseigen natuur waar mensen van genieten, we stimuleren de melkveehouderij om te blijven innoveren én om een steentje bij te dragen aan het behoud van gezonde natuur en biodiversiteit. En samen met de regio’s Krimpenerwaard en Rijn- en Veenstreek zorgen wij ervoor dat onze erfgoed-iconen bereikbaar, zichtbaar en beleefbaar zijn. Samen met alle partijen in het gebied werken we aan de toekomst van dit unieke plassen- en polderlandschap.

Actueel

Vergunning Meijegraslanden ter inzage

23 mei 2022 - Voor de aanleg van nieuwe natuur in Meijegraslanden zijn diverse vergunningen nodig. De Omgevingsvergunning ligt nu digitaal ter inzage, tot 1 juli 2022. Andere vergunningen volgen binnenkort.

Lees meer

Nieuwsbrief Abessinië & Zuidzijderpolder

23 mei 2022 - Nadat het concept-inrichtingsplan in 2021 is gepresenteerd, zijn er nog (bescheiden) aanpassingen en aanvullingen gedaan. Lees in de nieuwsbrief hoe het zit.

Lees meer

Nieuwsbrief Ruygeborg: het laatste nieuws

21 maart 2022 - Alle ontwikkelingen in natuur- en recreatieproject Ruygeborg van de afgelopen anderhalf jaar zijn te lezen in Nieuwsbrief nr. 5.

Lees meer

Ter inzage: Omgevingsvergunning Bovenlanden

6 maart 2022 - In De Bovenlanden wordt de komende jaren nieuwe natuur aangelegd. Die nieuwe natuur vraagt onder andere om een omgevingsvergunning. Deze vergunning ligt t/m 7 april ter inzage.

Lees meer

Regelingen gebundeld in de Instrumentenkoffer

10 september 2018 - Benieuwd naar regelingen die agrariërs en grondeigenaren helpen bij inpassing van natuur in de bedrijfsvoering? De aangepaste (3e) versie is nu beschikbaar.

Lees meer

Projecten

Natuur&Water

Landbouw

Recreatie