Boerenland, Natuur & Erfgoed-Iconen

Gouwe Wiericke is een economisch sterk landbouwgebied en een uniek natuur- en recreatiegebied rond Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen. Om dit mooie gebied te behouden en te versterken, werken gemeenten en waterschappen samen in het Programma Veenweiden Gouwe Wiericke. Als regio zorgen wij voor gebiedseigen natuur waar mensen van genieten, we stimuleren de melkveehouderij om te blijven innoveren én om een steentje bij te dragen aan het behoud van gezonde natuur en biodiversiteit. En samen met de regio’s Krimpenerwaard en Rijn- en Veenstreek zorgen wij ervoor dat onze erfgoed-iconen bereikbaar, zichtbaar en beleefbaar zijn. Samen met alle partijen in het gebied werken we aan de toekomst van dit unieke plassen- en polderlandschap.

Actueel

Nieuwsbrief Bodegraven Noord

28 februari 2023 - In de 4e nieuwsbrief Bodegraven Noord vindt u de laatste stand van zaken én een toekomstbeeld van de nieuwe natuur in Bodegraven Noord.

Lees meer

Oeverzwaluw, Zevensprong en stand van zaken: nieuwsbrief Ruygeborg

22 december 2022 - In de nieuwe nieuwsbrief Ruygeborg leest u weer interessante zaken over het project.

Lees meer

Veldonderzoek Bodegraven Noord

24 november 2022 – Vanaf 28 november worden in Bodegraven Noord twee weken lang veldmetingen uitgevoerd voor het inrichtingsplan nieuwe natuur. Bij de metingen wordt gebruik gemaakt van een quad.

Lees meer

Positieve reacties op natuurplannen Noordse Buurt

17 november 2022 – De inloopavond over de natuur- en recreatieplannen voor de Noordse Buurt op 9 november leverde veel positieve reacties op. Er kwamen zo’n 70 bezoekers.

Lees meer

Regelingen gebundeld in de Instrumentenkoffer

10 september 2018 - Benieuwd naar regelingen die agrariërs en grondeigenaren helpen bij inpassing van natuur in de bedrijfsvoering? De aangepaste (3e) versie is nu beschikbaar.

Lees meer

Het natuurnetwerk in Gouwe Wiericke

Klik HIER voor de plattegrond met de projecten van het Programma Veenweiden Gouwe Wiericke.

Projecten

Natuur&Water