Boerenland, Natuur & Erfgoed-Iconen

Gouwe Wiericke is een economisch sterk landbouwgebied en een uniek natuur- en recreatiegebied rond Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen. Om dit mooie gebied te behouden en te versterken, werken gemeenten en waterschappen samen in het Programma Veenweiden Gouwe Wiericke. Als regio zorgen wij voor gebiedseigen natuur waar mensen van genieten, we stimuleren de melkveehouderij om te blijven innoveren én om een steentje bij te dragen aan het behoud van gezonde natuur en biodiversiteit. En samen met de regio’s Krimpenerwaard en Rijn- en Veenstreek zorgen wij ervoor dat onze erfgoed-iconen bereikbaar, zichtbaar en beleefbaar zijn. Samen met alle partijen in het gebied werken we aan de toekomst van dit unieke plassen- en polderlandschap.

Actueel

4e nieuwsbrief Ruygeborg verschenen

6 augustus 2019 - Hoe gaat het inrichtingsplan voor Ruygeborg er uitzien? Lees de ontwikkelingen in de nieuwe nieuwsbrief.

Lees meer

Eerste nieuwsbrief Steinse Groen verschenen!

4 juli 2019 - Hoe zijn wensen van bewoners meegenomen in het ontwerp voor meer natuur in Steinse Groen? Welke bijzondere planten bloeien er nu al? U leest het in de eerste nieuwsbrief Steinse Groen.

Lees meer

Bezoekers en Brievenbus

11 april 2019 - In twee projecten in Gouwe Wiericke hebben we het afgelopen jaar omwonenden en geïnteresseerden uitgenodigd voor een inloopavond en een reactie op de plannen. En in Ruygeborg hebben we inmiddels ook gereageerd op alle reacties. U leest erover in de halfjaarlijkse nieuwsbrief.

Lees meer

Veel reacties tijdens Inloopavond Westveen

26 november 2018 – “Een fantastisch idee.” - “Ik denk graag mee.” – “Leuk plan voor natuur, maar het waterniveau moet veilig zijn voor de bewoners.” – “Het wordt niks.” Zomaar wat reacties tijdens de inloopavond over de natuurplannen voor Westveen.

Lees meer

Regelingen gebundeld in de Instrumentenkoffer

10 september 2018 - Benieuwd naar regelingen die agrariërs en grondeigenaren helpen bij inpassing van natuur in de bedrijfsvoering? De aangepaste (3e) versie is nu beschikbaar.

Lees meer

Projecten

Natuur&Water

Landbouw

Recreatie

Contact

Wij zijn bereikbaar via:

  • veenweidengouwewiericke@pzh.nl

Veelgestelde vragen

  • Wat is een Veenweide?
  • Wat zijn de gevolgen van het nieuwe Natuurbeheerplan?
  • Blijft landbouw mogelijk in de gouwewiericke?