Boerenland, Natuur & Erfgoed-Iconen

Gouwe Wiericke is een economisch sterk landbouwgebied en een uniek natuur- en recreatiegebied rond Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen. Om dit mooie gebied te behouden en te versterken, werken gemeenten en waterschappen samen in het Programma Veenweiden Gouwe Wiericke. Als regio zorgen wij voor gebiedseigen natuur waar mensen van genieten, we stimuleren de melkveehouderij om te blijven innoveren én om een steentje bij te dragen aan het behoud van gezonde natuur en biodiversiteit. En samen met de regio’s Krimpenerwaard en Rijn- en Veenstreek zorgen wij ervoor dat onze erfgoed-iconen bereikbaar, zichtbaar en beleefbaar zijn. Samen met alle partijen in het gebied werken we aan de toekomst van dit unieke plassen- en polderlandschap.

Actueel

Onderzoeken op locatie in Bodegraven Noord

22 september 2022 - De komende maanden gaan af en toe medewerkers het veld in in Bodegraven Noord. Op de gronden van Natuurmonumenten doen ze onderzoek. Het 1e onderzoek start op 26 september.

Lees meer

2 van de 3 vergunningen Meijegraslanden definitief

19 september 2022 – Eerder dit jaar lagen drie vergunningen ter inzage voor de natuuraanleg in Meijegraslanden. Twee ervan zijn nu definitief.

Lees meer

Lange Weide wordt weidevogelgebied

22 augustus 2022 - Lange Weide wordt ingericht als weidevogelgebied. De werkzaamheden starten nog in augustus en duren tot eind 2022. Lees er meer over in de nieuwsbrief.

Lees meer

Start werkzaamheden Bovenlanden

18 juli 2022 - Deze week beginnen de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van nieuwe natuur in De Bovenlanden.

Lees meer

Regelingen gebundeld in de Instrumentenkoffer

10 september 2018 - Benieuwd naar regelingen die agrariërs en grondeigenaren helpen bij inpassing van natuur in de bedrijfsvoering? De aangepaste (3e) versie is nu beschikbaar.

Lees meer

Het natuurnetwerk in Gouwe Wiericke

Klik HIER voor de plattegrond met de projecten van het Programma Veenweiden Gouwe Wiericke.

Projecten

Natuur&Water