Boerenland, Natuur & Erfgoed-Iconen

Gouwe Wiericke is een economisch sterk landbouwgebied en een uniek natuur- en recreatiegebied rond Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen. Om dit mooie gebied te behouden en te versterken, werken gemeenten en waterschappen samen in het Programma Veenweiden Gouwe Wiericke. Als regio zorgen wij voor gebiedseigen natuur waar mensen van genieten, we stimuleren de melkveehouderij om te blijven innoveren én om een steentje bij te dragen aan het behoud van gezonde natuur en biodiversiteit. En samen met de regio’s Krimpenerwaard en Rijn- en Veenstreek zorgen wij ervoor dat onze erfgoed-iconen bereikbaar, zichtbaar en beleefbaar zijn. Samen met alle partijen in het gebied werken we aan de toekomst van dit unieke plassen- en polderlandschap.

Actueel

Kavelruil helpt natuurverbinding Ruygeborg

25 mei 2023 – Met een grote kavelruil rond Kamerik komt er ook extra ruimte voor natuur in Ruygeborg. De provincie Zuid-Holland heeft 23 hectare grond in Ruygeborg aangekocht die werd gepacht door een agrariër. De agrariër krijgt daarvoor extra hectares agrarische grond terug in de buurt van zijn bedrijf.

Lees meer

Leerzame avond in de natuur

15 mei 2023 - Gemeenteraadsleden van Bodegraven-Reeuwijk en bestuursleden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bezochten op 11 mei het natuurgebied De Bovenlanden en zagen daar hoe de natuur van Bodegraven Noord er over 10 jaar uitziet.

Lees meer

Nieuwsbrief Bodegraven Noord

28 februari 2023 - In de 4e nieuwsbrief Bodegraven Noord vindt u de laatste stand van zaken én een toekomstbeeld van de nieuwe natuur in Bodegraven Noord.

Lees meer

Oeverzwaluw, Zevensprong en stand van zaken: nieuwsbrief Ruygeborg

22 december 2022 - In de nieuwe nieuwsbrief Ruygeborg leest u weer interessante zaken over het project.

Lees meer

Regelingen gebundeld in de Instrumentenkoffer

10 september 2018 - Benieuwd naar regelingen die agrariërs en grondeigenaren helpen bij inpassing van natuur in de bedrijfsvoering? De aangepaste (3e) versie is nu beschikbaar.

Lees meer

Kaart en Projecten