30 augustus 2018 - In polder Lange Weide wordt 450 kilometer aan ondergrondse buizen aangelegd als drainagesysteem. Zo wordt bodemdaling tegengegaan en vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO2.

Boeren profiteren ook van de onderwaterdrainage: in droge periodes blijft het land vochtig genoeg voor de groei van gras, en in erg natte periodes wordt het regenwater juist snel afgevoerd en zakken de koeien niet weg.

Bewonersinitiatief

Onderwaterdrainage is al eerder toegepast, maar nog nooit op zo'n grote schaal als nu in Lange Weide (Driebruggen). Het project is het initiatief van de bewoners van de polder: 13 agrariƫrs en 15 particulieren. De provincie Zuid-Holland en Europa zorgden voor een flinke subsidie (1,1 miljoen euro), en het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hielp met de uitwerking van het plan.

CO2-uitstoot verminderen

Veen stoot CO2 uit als de grond uitdroogt. Alle veengebieden in Nederland bij elkaar stoten per jaar zo'n 7 megaton uit van dit broeikasgas. Dat is zo'n 4% van de totale Nederlandse uitstoot. Volgens het Klimaatakkoord moet het in 2030 met 1 megaton verminderd zijn.

Omdat onderwaterdrainage nog niet eerder op deze schaal is toegepast, is het een prima project om de komende jaren de effecten te meten op bodemdaling en uitstoot. Daarvoor is de Vrije Universiteit van Amsterdam ingeschakeld.

Op de site van de NOS staat een artikel over de onderwaterdrainage in Lange Weide, inclusief een interessant filmpje met uitleg over de CO2-uitstoot.