16 november 2023 - Voor Fase 1 van het project Ruygeborg II heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop op 28 september 2023 ingestemd met het ter inzage leggen van de ontwerp-omgevingsvergunning. Het betreft een afwijkingsverzoek van het bestemmingsplan en een aanvraag voor de aanlegwerkzaamheden.

De gemeente Nieuwkoop legt de ontwerp-omgevingsvergunning vanaf 8 november ter visie. Tot 20 december 2023 kunnen mensen daarop reageren. Lees hier de tekst van de vergunning, inclusief hoe te reageren.

Kijk hier voor het inrichtingsplan van Ruygeborg II.