Het definitieve inrichtingsplan voor natuurgebied Bodegraven Noord is klaar. Het inrichtingsplan met de nieuwe natuur is bedoeld voor planten en dieren die van oudsher thuishoren in het veenweidengebied.

Het polderlandschap blijft intact. Toch komt het er kleurrijker uit te zien door onder andere de kruidenrijke graslanden waar bijen, vlinders en andere insecten op afkomen.

De wijzigingsplannen en het bestemmingsplan voor het definitieve inrichtingsplan voor Bodegraven Noord liggen ter visie bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en bij de gemeente Woerden. Het gaat om drie plannen waarvan het wijzigingsplan en bestemmingplan ter inzage liggen bij gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Daarnaast is er ook een wijzigingsplan dat bij de bij gemeente Woerden ter inzage ligt. De plannen zijn tot eind januari in te zien.

Kijk voor het bestemmingsplan en de wijzigingsplannen op de projectpagina Bodegraven Noord (in het blok linksonder).