30 oktober 2023 - Nadat het inrichtingsplan voor Abessinië & Zuidzijderpolder in 2022 was goedgekeurd, zijn er dit jaar nog een paar nadere onderzoeken geweest. Naar verwachting gaat in 2024 de 1e schop in de grond. Lees alles over de laatste stand van zaken in de Nieuwsbrief Abessinië & Zuidzijderpolder van oktober 2023.