In Gouwe Wiericke worden ontwikkelingen rond natuur, landbouw en recreatie in samenhang met elkaar aangepakt. Wanneer plannen voor nieuwe natuur worden gemaakt, wordt ook gekeken naar de effecten op de landbouw en de mogelijkheden voor beheer. Bovendien wordt gekeken hoe omwonenden en recreanten van deze natuur kunnen genieten. Soms worden natuur en landbouw gecombineerd: boeren zorgen met hun koeien voor een goede melkproductie én voor het beheer van de natuur. Landbouw en recreatie kunnen ook goed samengaan: recreanten genieten van de rust in de prachtige landbouwpolders met hun karakteristieke verkavelingspatroon. Er liggen nog vele mogelijkheden om de agrarische bedrijvigheid te combineren met recreatie en ons cultureel erfgoed: overnachten op de boerderij, een conferentieoord in de stal met boerenlunch en speuren naar sporen uit het Romeinse tijdperk.

Samenwerken

De gezamenlijke aanpak van landbouw, natuur en recreatie wordt eind 2016 vastgelegd in een gebiedsovereenkomst. Deze gebiedsovereenkomst wordt ondertekend door de gemeenten in de regio, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Gouda, door de hoogheemraadschappen Rijnland en de Stichtse Rijnlanden, en door de provincie Zuid-Holland. Deze overheden werken in projecten nauw samen met maatschappelijke partijen, zoals landbouw- en natuurorganisaties. Hierbij worden ook de grondeigenaren en omwonenden actief geïnformeerd en betrokken.