7 mei 2020 - De stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke heeft in 2019 gekeken hoe het gaat met de uitvoering van de natuurplannen. Naar aanleiding daarvan heeft de stuurgroep een voorstel geschreven om de kwaliteit en de uitvoering van de plannen te verbeteren. Dat voorstel houdt in, dat de grenzen van de nieuwe natuurzone hier en daar worden aangepast. Bij de aanpassingen staat voorop, dat het aantal hectares en de kwaliteit van de natuurzone tenminste even groot blijven als in de oorspronkelijke plannen.

In- en uitdeuken

Een aantal knelpunten wordt uit de natuurzone gehaald (“indeuken”):

  • De grens van de natuurzone in Bodegraven Noord wordt voor een deel aangepast.
  • Op een aantal kleine percelen in Bovenlanden en Abessinië is niet langer natuurontwikkeling nodig.

Daar tegenover staat dat er ook kansen in de natuurzone wordt opgenomen (“uitdeuken”):

  • Bij recreatiegebied het Steinse Groen wordt de natuurverbinding verbreed.
  • In de gemeente Nieuwkoop wordt in de Noordse Buurt natuur ontwikkeld op gronden waar voormalige glastuinbouw weggesaneerd is.
  • In Ruygeborg vindt een ‘hectareneutrale’ wijziging van de grenzen plaats.

Reactie op de plannen

Begin 2020 heeft de provincie Zuid-Holland het voorstel van de stuurgroep overgenomen. De grens-aanpassingen liggen nu ter inzage, als onderdeel van de ontwerp-Omgevingsverordening. Wie wil, kan een reactie op deze plannen geven van 11 mei tot en met 22 juni 2020.

Hier vindt u het voorstel van de stuurgroep. Daarin vindt u onder andere detailkaartjes van aanpassingen in Gouwe Wiericke.

Hier vindt u de hele ontwerp-Omgevingsverordening (die de hele provincie Zuid-Holland beslaat, inclusief Gouwe Wiericke). Op die pagina vindt u ook informatie over het indienen van een reactie.