Wij nodigen u van harte uit om op maandag 14 mei 2018 aanwezig te zijn bij de inloopavond over de natuurplannen voor Steinse Groen. De avond vindt plaats in Sporthal De Zebra, Goverwellesingel 10 te Gouda, van 19.00 – 21.00 uur.


Definitief ontwerp voor meer natuur

Natuur- en recreatiegebied Steinse Groen ligt ten oosten van Goverwelle. Het gebied vormt een belangrijke schakel in het Natuurnetwerk Nederland: het verbindt de Reeuwijkse Plassen met de nieuwe natuurzone door de Krimpenerwaard. Daarom worden stukjes van Steinse Groen nog ‘natuurlijker’ gemaakt om ruimte te bieden aan flora en fauna, zoals noordse woelmuis, otter en groene glazenmaker.

Het Definitieve Ontwerp voor herinrichting van Steinse Groen is nu klaar. Geïnteresseerden kunnen tijdens de inloopavond op 14 mei het ontwerp bekijken en vragen stellen.


Steinse Groen in Voorontwerp bestemmingsplan

Steinse Groen valt onder de gemeente Krimpenerwaard. Deze gemeente heeft voor de nieuwe natuurzone door de Krimpenerwaard een voorontwerp-bestemmingsplan opgesteld, dat ter inzage ligt van 11 april tot en met 22 mei 2018. Ook Steinse Groen maakt onderdeel uit van dit nieuwe bestemmingsplan.

Het Bestemmingsplan is te vinden op www.Krimpenerwaard.nl/inwoners/Bestemmingsplannen_3488 onder het kopje ‘regio’: bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard.