30 april 2021 - De stuurgroep heeft het inrichtingsplan voor nieuwe natuur in de Meijegraslanden vastgesteld. De afgelopen jaren is hierover intensief met de omgeving gesproken. Het plan is naar aanleiding van die gesprekken op diverse onderdelen aangepast.

In de Meijegraslanden komt nieuwe natuur op gronden die in handen zijn van Natuurmonumenten. Er komt meer ruimte voor weidevogels. Bijen, vlinders en andere insecten komen af op het kruiden- en faunarijk grasland. Op nat schraalland krijgen zeldzame plantensoorten als dotterbloem, blauwe knoop en brede orchis weer een kans. Dichtbij de Nieuwkoopse Plassen komt op twee plekken rietmoeras, waar roerdompen kunnen gaan broeden.

Aanpassingen

Waar mogelijk is in de plannen rekening gehouden met de wensen van agrarische ondernemers en de bewoners uit de omgeving. Naar aanleiding van deze gesprekken is het plan op een aantal onderdelen aangepast. Zo is het geplande rietmoeras naar aanleiding van de wensen van bewoners verder weg geplaatst van de bebouwing. Ook zijn afspraken gemaakt over de mogelijkheden van het gebruik van Natuurmonumenten-gronden door agrariërs. Ondanks het intensieve proces blijft er op sommige punten verschil van mening.

Waar komt welke natuur?

Op plattegronden ziet u welke natuur op welke plek komt:

Het volledige besluit van de Stuurgroep over de Meijegraslanden vindt u hier.