8 oktober 2021 - De nieuwe natuurzone door Steinse Groen gaat aansluiten op de Krimpenerwaard. De polder tussen Steinse Groen en de Hollandse IJssel wordt deze weken omgevormd tot natuurgebied. De werkzaamheden gaan op 12 oktober van start en duren zo’n twee weken.

Werkzaamheden

De 3½ hectare in de polder wordt omgevormd tot ‘kruiden- en faunarijk grasland’. Er worden stroken gefreesd en ingezaaid met kruidenmengsel. Een ‘struweelhaag’ van inheemse struiken wordt langs een bestaande (ondiepe) sloot geplant. Aan de westkant l komt een natuurvriendelijke oever. Ook wordt er een poel gegraven, vooral bedoeld voor amfibieën en libellen.

De werkzaamheden gaan 12 oktober van start en duren zo’n twee weken. Dit is wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens de werkzaamheden zijn er een rupskraan en trekker bezig. Na de inrichting zien de vergraven onderdelen er voor een periode donker uit, tot dat de kruiden zich gaan ontwikkelen. Het overgrote deel van het perceel blijft verder intact.

Open hier het inrichtingskaartje van de polder.

Steinse Groen groener

Het natuur- en recreatiegebied Steinse Groen, dat naast Gouda-Goverwelle ligt, is begin 2021 nog natuurlijker gemaakt. Er zijn daar extra voorzieningen gekomen voor de ijsvogel, de ringslang en de groene glazenmaker, een libellesoort.

Natuurnetwerk Zuid-Holland

Voor de otter kwamen er in Steinse Groen natuurvriendelijke oevers en een trappetje in de sloot. Met de aanpassingen die nu plaatsvinden, wordt het de otter gemakkelijker gemaakt om tot in de Hollandse IJssel te komen. Langs het Goverwellepad komt een “in- en uittreedplaats” voor otters en andere kleine dieren. De komende jaren wordt de nieuwe natuurzone in de Krimpenerwaard vanuit het zuiden aangesloten op de Hollandse IJssel, zodat de otter ook daar veilig kan rondstruinen. Op die manier krijgt het Natuurnetwerk in Zuid-Holland steeds meer vorm.