In nieuwsbrief 5 vindt u een aantal belangrijke mijlpalen die bereikt zijn in de eerste helft van 2018. Zo leest u dat er nu een schetsontwerp ligt voor Ruygeborg II en dat de natuurinrichting van Oukoop afgerond is. Dat laatste werd in juni gevierd met een open dag (en een springkussen) op natuurboerderij Hoeve Stein.

Uiteraard vindt u in de nieuwsbrief ook de stand van zaken in alle andere projecten in Gouwe Wiericke. Lees de nieuwsbrief.