20 december 2018 - Begin 2018 werd het schetsontwerp voor Ruygeborg II gepresenteerd tijdens de inloopavond op 11 januari 2018. Drieëntwintig mensen hebben naar aanleiding daarvan een reactie ingediend met vragen, wensen en suggesties. Zij hebben inmiddels allemaal persoonlijk via een brief een antwoord gekregen.

Een bundeling van alle reacties én de beantwoording door het project vindt u in de Nota van Beantwoording. De reacties zijn vanwege privacy geanonimiseerd.