Voor agrariërs en grondeigenaren bestaan nogal wat regelingen en mogelijkheden om hen te helpen als ze natuur in hun bedrijfsvoering willen inpassen. Maar wat zijn al die regelingen, en hoe helpen zij de boer? In de folder “Instrumentenkoffer” zijn alle regelingen gebundeld en worden ze kort en bondig uitgelegd.