Het schetsontwerp voor de inrichting van Ruygeborg als natuurgebied is klaar. Dat werd op 16 maart 2018 gevierd met het aansnijden van een taart door wethouder Guus Elkhuizen van Nieuwkoop en een van de initiatiefnemers, Wim Stigter.


Fantastisch initiatief

De aanwezigen prezen de manier waarop dit schetsontwerp tot stand is gekomen. Begin 2017 liet namelijk een aantal grondeigenaren weten dat ze graag zélf het schetsontwerp wilden maken. Wethouder Elkhuizen roemde de goede samenwerking tussen de initiatiefnemers, de andere grondeigenaren en de Adviesgroep met bewoners, grondeigenaren en maatschappe­lijke partijen. ”Natuur is voor en van iedereen”, aldus Elkhuizen. "In dit schetsontwerp is ook echt rekening gehouden met het beleefbaar en betreedbaar maken van de natuur.” Gedeputeerde Han Weber van Zuid-Holland noemde het lokale initiatief ‘fantastisch’ en hoopte dat deze manier van werken ook bij andere projecten kan worden toegepast. Christiaan van der Kamp, voorzitter van de Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke vond het een evenwichtig plan, waarin rekening is gehouden met recreatie en landbouw.


Nieuwe natuur

Ruygeborg, het gebied tussen Nieuwkoop en Noorden, wordt de komende jaren omgevormd tot natuurgebied. In het schetsontwerp staat op hoofdlijnen aangegeven wat voor natuur er komt en waar wandelpaden komen. De natuur in Ruygeborg is bedoeld als buffer voor de Nieuwkoopse Plassen en als verbinding naar De Groene Jonker.