19 maart 2021 – Steinse Groen, het recreatiegebied bij Gouda Goverwelle, is een stuk natuurlijker geworden. Dat werd gevierd met de plaatsing van twee nieuwe informatieborden, die werden onthuld door wethouder Hilde Niezen van Gouda, samen met gedeputeerde Berend Potjer en voorzitter Stuurgroep Gouwe Wiericke Christiaan van der Kamp.

“Steinse Groen wás al mooi, maar iedereen kan er nu nog meer van genieten”, aldus wethouder Niezen. De gemeente Gouda heeft gezorgd voor de natuuraanpassingen. “Het gebied is geschikt gemaakt voor verschillende dieren, zoals de ijsvogel en de otter. Oplettende wandelaars kunnen die dieren zien, maar ze kunnen ook langs bijzondere graslanden met zeldzame bloemen wandelen. Het is een verrijking voor Goverwelle.”

Natuurverbinding

Steinse Groen was al een recreatiegebied voor de Goudse wijk Goverwelle met een 'natuurlijke' uitstraling. Menigeen laat hier zijn hond uit in het groen. Dat blijft ook zo in de toekomst. Maar Steinse Groen verbindt ook de Reeuwijkse Plassen met de nieuwe natuurzone door de Krimpenerwaard. Die verbinding is erg belangrijk voor dieren die een groot aaneengesloten leefgebied nodig hebben om te jagen en te zwerven, zoals de otter en de bever.

IJsvogels en krabbenscheer

Om meer ruimte te bieden aan dieren en aan bijzondere planten, is Steinse Groen nog natuurlijker gemaakt. Zo zijn er drie wanden geplaatst waar ijsvogels kunnen nestelen. Langs drie sloten zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd en bij de Tiendweg ligt er nu een houten trapje/loopplank in de sloot, zodat dieren makkelijk in en uit het water kunnen klimmen. Dit voorjaar worden verschillende plekken ingezaaid met planten en bloemen die hier van nature thuishoren. Ook worden er dan ‘broeihopen’ aangelegd, waar ringslangen hun eieren in leggen. In het water wordt krabbenscheer gelegd waar een bijzonder libellesoort, de groene glazenmaker, graag haar eitjes op legt.

Natuurnetwerk

Steinse Groen is één van de projecten van de Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke. De Stuurgroep, met daarin gemeenten en waterschappen, zorgt ervoor dat er van Gouda via de Reeuwijkse Plassen tot de Nieuwkoopse Plassen een ‘natuurzone’ wordt aangelegd, onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. De otter kan niet wachten tot er een veilige natuurzone is: hij maakt al gebruik van onderdoorgangen onder de A12 bij Bodegraven. Via natuurgebied Oukoop-Broekvelden kan de otter nu ook veilig en beschut in Steinse Groen komen.