Waren er 150, 200, 300 bezoekers? De schattingen lopen uiteen, maar het was druk tijdens de open dag op 9 juni in natuurpolder Oukoop. Op Natuurboerderij Hoeve Stein werden vele gratis ijsjes uitgedeeld en tientallen geïnteresseerden genoten van de wandelingen-met-boswachter. Op het erf waren het springkussen en de streekmarkt populair. Ook was er veel interesse voor de demonstratie van een speciale drone met warmtecamera voor het opsporen van weidevogelnesten.

Aanleiding voor de open dag was de opening van natuurpolder Oukoop. De afgelopen jaren is hard gewerkt om de polder om te vormen van een gebied met intensieve veehouderij naar natuur. Agrariërs Ardy en Ivanka de Goeij kregen daarbij ondersteuning van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, de provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer. Deze partijen openden dan ook met enig ceremonie het nieuwe natuurgebied. De nieuwe wethouder, Robèrt Smits, gedeputeerde Han Weber en provinciehoofd van Staatsbosbeheer Jasper Kuipers overhandigden het echtpaar De Goeij een vlag met het logo van hun Natuurboerderij Hoeve Stein.

Spin in het web

Hoeve Stein is de spin in het web van Oukoop. De 150 koeien van de boerderij lopen in het natuurgebied en in de stal is een informatiecentrum van de wandelroute door de natuur. Ardy de Goeij verzorgt nu niet alleen zijn koeien, maar ook de natuur. Voor zijn koeien heeft hij 106 hectare eigen grond en 80 hectare die hij pacht van Staatsbosbeheer.

Veenweidenatuur

In Oukoop komt de veenweidenatuur nu snel tot bloei. Delen van het gebied zijn vochtig of nat gemaakt, waardoor bloemen terugkomen die bijna verdwenen leken: koekoeksbloem, ratelaar en kattenstaart. De weidevogels en moerasvogels weten het gebied te vinden. Grutto’s, kieviten en tureluurs broeden weer in Oukoop.