24 november 2022 – Vanaf 28 november worden in Bodegraven Noord twee weken lang veldmetingen uitgevoerd voor het inrichtingsplan nieuwe natuur. De metingen vinden plaats op de percelen van Natuurmonumenten en de provincie Zuid-Holland. Bij de metingen wordt gebruik gemaakt van een quad.

In Bodegraven Noord komt nieuwe natuur. In juni 2022 was er een inloopavond over het concept-inrichtings­plan. Dat plan wordt sindsdien uitgewerkt en verfijnd tot een definitief inrichtingsplan. Om dat te doen, worden er ook de nodige onderzoeken uitgevoerd in het gebied. Zo heeft onlangs een vliegtuigje de omgeving vanuit de lucht in kaart gebracht.

Veldonderzoek

Vanaf maandag 28 november wordt het nieuwe natuurgebied vanaf de grond heel nauwkeurig in kaart gebracht door landmeetbedrijf Kavel10. Tijdens de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van een quad.

Het veldonderzoek duurt twee weken en wordt uitgevoerd op werkdagen. Het is onder andere bedoeld om sloten, duikers en andere elementen in kaart te brengen. De quad maakt met instemming van Natuurmonumenten gebruik van de toegangspaden.

Het veldonderzoek is naar verwachting afgerond op vrijdag 9 december.

Inrichtingsplan

De komende maanden zullen af en toe ook andere onderzoekers het veld in gaan, zoals ecologen en archeologen.

De resultaten van deze onderzoeken worden gebruikt voor het definitieve inrichtingsplan. Dat definitieve plan wordt in het tweede kwartaal van 2023 verwacht.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via info@veenweidengouwewiericke.nl.