Op 28 juni 2017 heeft de stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke het Definitief Ontwerp (DO) voor Steinse Groen vastgesteld.

Op 28 juni 2017 heeft de Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke het Definitief Ontwerp (DO) voor Steinse Groen vastgesteld. Het definitief ontwerp is een uitwerking van het schetsontwerp uit 2016. Het Steinse Groen vormt de ecologische verbinding van de polder Stein, via de gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar Bilwijk (Krimpenerwaard). De soorten waarvoor de ecologische verbinding wordt aangelegd zijn otter, bever, waterspitsmuis, ringslang, rugstreeppad en groene glazenmaker. Daarnaast houdt het Steinse Groen zijn functie als recreatiegebied voor de woonwijk Goverwelle. Ook de bestaande doorgaande fiets- en wandelverbindingen blijven bestaan.

De verbinding komt aan de oostzijde van het Steinse Groen en loopt via het bestaande moerasachtige deel onder aan de Steinse dijk en het buitendijkse gebied naar de gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Voor de verbinding zullen natuurvriendelijke oevers worden aangelegd en zal de oostelijke rand – waar dat nog niet het geval is- verruigen.

Het Definitief Ontwerp, de tekeningen, de beschrijving en de impressie vindt u linksonder aan op de projectpagina van Steinse Groen onder meer informatie.