project in uitvoering Planning: Klaar in 2021

  • Realiseren van een natuurverbinding tussen polder Stein en Bilwijk, met behoud van de recreatieve functie van het gebied

Het Steinse groen is een recreatiegebied voor de Goudse Wijk Goverwelle dat door aanpassingen in de inrichting met name otter en bever uitnodigt om zich vrij tussen polder Stein en Bilwijk in de Krimpenerwaard te bewegen.

Dit project zorgt voor de inrichting van het Steinse Groen als verbinding tussen polder Stein en Bilwijk voor otter en bever. De natuurlijke verbinding moet eveneens voor de waterspitsmuis, de ringslang, de groene glazenmaker en de rugstreeppad geschikt zijn. Belangrijke voorwaarde is dat bewoners van de Goudse wijk Goverwelle in dit gebied nog wel kunnen recreëren.

Otters en bevers hebben een groot aaneengesloten leefgebied nodig, met schoon en visrijk water en rustgebieden. Een gebied waarin zij over grotere afstanden kunnen jagen, zwerven en trekken. De natuur in Steinse groen zal zich erop richten dat zij zich eenvoudiger kunnen verplaatsen tussen de natuurgebieden Polder Stein en Bilwijk. Er is extra aandacht voor schoon water in de watergangen en sloten. Een aantal watergangen en sloten wordt breder gemaakt. De schuwe dieren hebben begroeide slootkanten nodig om zich in te kunnen verstoppen. Delen van het gebied die nu zijn ingericht voor recreatie blijven ook zo. Dat geldt ook voor de ‘natuurgebiedjes’ met schraalgrasland en rietmoeras.

In 2017 is het ontwerp van het natuurgebied definitief gemaakt. In juni 2019 is een Plan van Aanpak vastgesteld voor de inrichting en beheer. In 2020-2021 worden de werkzaamheden uitgevoerd.

In juli 2019 verscheen de eerste nieuwsbrief Steinse Groen.