project in uitvoering Planning: Klaar in 2023

  • Realiseren van een natuurverbinding tussen polder Stein en Bilwijk (Krimpenerwaard), met behoud van de recreatieve functie van het gebied

Het Steinse Groen was altijd al een natuur- en recreatiegebied voor de Goudse wijk Goverwelle, met een 'natuurlijke' uitstraling. Zo is er een natuurspeelplaats waar kinderen kunnen klauteren op boomstammen (in plaats van op plastic speeltoestellen).

Dat maakt het gebied erg geschikt om, met de nodige aanpassingen, te functioneren als onderdeel van de natuurzone die de Krimpenerwaard verbindt met de Reeuwijkse Plassen.


Otter, bever, waterspitsmuis, bewoners

Met aanpassingen in en om Steinse Groen kunnen met name de otter en de bever zich vrij bewegen van de Biesbosch tot het IJsselmeer en noordelijker. De verbinding moet ook geschikt zijn voor de waterspitsmuis, de ringslang, de groene glazenmaker en de rugstreeppad. Belangrijke voorwaarde is dat bewoners van de Goudse wijk Goverwelle in dit gebied nog wel kunnen recreëren.


Aanpassing en uitbreiding Steinse Groen

Het project Steinse Groen bestaat uit drie onderdelen:

  • De gemeente Gouda heeft in 2020-2021 gezorgd voor aanpassingen aan het bestaande recreatiegebied: onder andere natuurvriendelijke oevers, broeihopen en ijsvogelwanden. Zie het nieuwsbericht over de opening in maart 2021.
  • De polder tussen het huidige Steinse Groen en de Hollandse IJssel is in 2021-2022 ingericht met kruiden- en faunarijk grasland, zodat de natuurzone doorloopt tot aan de Hollandse IJssel en daar aansluit op de (toekomstige) natuur in de Krimpenerwaard. Het natuurinrichtingsplan hiervoor is in juni 2021 goedgekeurd door de stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke. Lees meer over het plan in Nieuwsbrief nr. 3.
  • In de strook aan de oostkant van het huidige Steinse Groen (aan de andere kant van het water) wil de grondeigenaar, een agrariër, zelf een natuurstrook maken die de natuur in Steinse Groen versterkt. Ook hier komen natuurvriendelijke oevers en plekken waar de dieren kunnen schuilen. Hier gebeurt dat in combinatie met agrarische bedrijfsvoering. Er blijven koeien in de wei en het kruidenrijke gras kan als voer voor de koeien gebruikt worden.


Planning

2017 - Ontwerp voor inrichting van natuur in het huidige Steinse Groen definitief

2018 - Inloopavond over het Definitieve Ontwerp

2019 - Plan van Aanpak vastgesteld voor inrichting en beheer huidige Steinse Groen

2021, maart - Opening van (huidige) Steinse Groen nóg groener

2021-2022 - Inrichting van buitendijks deel Steinse Groen

++++++++++++++

2023 - natuurinrichting Steinse Groen klaar


Nieuwsbrieven

Documenten 'huidige' Steinse Groen

Voor het definitieve ontwerp voor natuur in het 'huidige' Steinse Groen zijn drie onderzoeken uitgevoerd:

De werkzaamheden die zijn uitgevoerd van december 2020 tot voorjaar 2021 zijn beschreven in het Plan van Aanpak van de gemeente Gouda. Bovendien zijn de werkzaamheden aangegeven op de Kaart bij het Plan van Aanpak.


Documenten 'Zuidelijk' Steinse Groen

In juni 2021 keurde de stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke het natuurinrichtingsplan goed voor het nieuwe natuurgebied ten zuiden van het huidige Steinse Groen, de polder tussen Steinsedijk en de Hollandse IJssel.


Duurzaam Gouda; wandelroute

De gemeente Gouda werkt hard aan het duurzaam maken van de stad. Dat wil ze samen doen met haar inwoners. Op de website www.maakgoudaduurzaam.nl staan vele initiatieven, onder andere over natuur en groen in de stad. Op de pagina 'Groen' staat ook een wandelroute door Steinse Groen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Laatste tekstwijziging = 29 november 2022