3 juli 2023 – Ruim 80 geïnteresseerden bezochten de inloopavond over de natuurplannen voor Bodegraven Noord. In de Hollandse Boerderij was er ruimte voor vragen, discussie, zorgen en meningen. Daar werd volop gebruik van gemaakt.

Discussie en waardering

Onder de bezoekers waren veel agrariërs die grond pachten in het gebied. Zij zijn nauw betrokken bij de plannen. Dat neemt niet weg dat een aantal pachters zorgen heeft over de gevolgen van de natuurplannen voor hun bedrijfsvoering en over het beheer van de nieuwe natuur. Dat leverde soms stevige discussies op.

Daarnaast waren er aardig wat omwonenden, die benieuwd waren naar de plannen. Zij reageerden in het algemeen positief. Er was waardering voor het feit dat er de afgelopen jaren uitvoerig is overlegd met betrokken partijen en dat een aantal belangrijke wensen uit het gebied zijn ingewilligd. Sommigen misten nog recreatiemogelijkheden – door Bodegraven Noord lopen geen wandel- of fietspaden - en gaven de suggestie om een jaarlijkse excursie te organiseren. Wie de rondwandelroute over het Veldzichtpad volgt, zal daar in de toekomst een kleine uitkijkheuvel tegenkomen waar je over het nieuwe natuurgebied kunnen kijken: dat werd gewaardeerd.

Natuur in Bodegraven Noord

Het inrichtingsplan beslaat 290 hectare in de polders tussen de Meije en de Oude Rijn. Hier wordt onder andere vochtig weidevogelgrasland en nat schraalland aangelegd. Door verschraling en vernatting zullen er veel meer soorten kruiden en grassen komen, die op hun beurt weer meer soorten insecten en weidevogels aantrekken. Ook voor de otter wordt het gebied aantrekkelijk.

Planning

In september wordt het inrichtingsplan voorgelegd aan de Stuurgroep. Daarbij worden ook de reacties tijdens de inloopavond besproken. Als de Stuurgroep het inrichtingsplan vaststelt, kan waarschijnlijk eind 2024 begonnen worden met de daadwerkelijke aanleg van de nieuwe natuur.

Natuurnetwerk Zuid-Holland

De nieuwe natuur in Bodegraven Noord is onderdeel van het Natuurnetwerk in Zuid-Holland. Het plan maakt onderdeel uit van de verbinding tussen de Nieuwkoopse en de Reeuwijkse Plassen. Zo wordt de natuur versterkt, de biodiversiteit vergroot en kunnen mensen van de natuur genieten. In deze regio werken gemeenten en waterschappen samen in de Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke aan de toekomst van dit unieke plassen- en polderlandschap.

Meer informatie over Bodegraven Noord vindt u op de projectpagina.