4 juli 2019 - De eerste nieuwsbrief Steinse Groen is verschenen. U leest er alles over hoe we Steinse Groen nog "natuurlijker" maken. Nu al bloeien er bijzondere planten, zoals waterviolier en rietorchis. Een bijzondere bezoeker is de ijsvogel.


Zie voor de geschiedenis van Steinse Groen de projectpagina. Daar vindt u ook het Plan van Aanpak voor de natuur-aanpassingen die in 2020-2021 zullen plaatsvinden.