23 november 2020 – Het Steinse Groen, het recreatiegebied bij Gouda Goverwelle, wordt natuurlijker. Otter en bever zullen zich er thuis voelen, de ijsvogel en de groene glazenmaker zijn er welkom. De werkzaamheden duren van november tot maart.

Werkzaamheden

Als eerste worden er drie kleine wanden aangelegd, waar ijsvogels zich in kunnen nestelen. Langs twee sloten komen natuurvriendelijke oevers en bij de Tiendweg komt een houten trapje/loopplank in de sloot, zodat dieren makkelijk uit het water kunnen klimmen. De bomen en struiken langs de oevers blijven behouden. Voor de ringslang worden broeihopen aangelegd, waar ze kunnen opwarmen en waar de eieren warm blijven. Tot slot worden komend voorjaar de plekken waar de grond is omgewoeld ingezaaid met planten en bloemen die hier van nature thuishoren.

Overlast

De aanleg van ijsvogelwanden en natuurvriendelijke oevers kan enige overlast met zich meebrengen. Zo zal het fietspad op sommige momenten mogelijk geblokkeerd worden door een graafmachine. Wanneer dat precies gaat gebeuren is nu nog niet aan te geven. Dat hangt af van de weersomstandigheden. Er wordt veel gedaan om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Zo wordt een deel van het werk ‘aangevoerd’ vanaf de boerderij aan de oostzijde van Steinse Groen. De vrijgekomen grond wordt in het gebied zelf neergelegd en ingezaaid, zodat er zo min mogelijk vrachtwagens door de omgeving hoeven te rijden.

Er zijn geen werkzaamheden rond de natuurspeelplaats. Die speelplaats blijft de gehele periode bereikbaar.

Otter, bever, waterspitsmuis

Het Steinse Groen is nu al een recreatiegebied voor de Goudse wijk Goverwelle met een 'natuurlijke' uitstraling. Menigeen laat hier zijn hond uit in het groen. Dat blijft ook zo in de toekomst.

Met meer natuur maken we Steinse Groen mooier en verbinden we de Krimpenerwaard met de Reeuwijkse Plassen als een groen lint. De otter en bever kunnen zich straks vrij bewegen van de Biesbosch tot het IJsselmeer. De verbinding is ook geschikt voor waterspitsmuis, ringslang, groene glazenmaker en rugstreeppad.

Van zuid naar het noorden

De gemeente Gouda zorgt voor de natuuraanpassingen in Steinse Groen. De werkzaamheden beginnen bij de Steinsedijk (bij de Hollandse IJssel) en schuiven dan op naar het noorden.

Heeft u vragen of wilt u overlast melden, neem dan contact op metPiet Verhoef, telefoon 14 0182, of via meldpunt@gouda.nl.


Foto ijsvogel: André van Kleiwee