25 mei 2023 – Met een grote kavelruil rond Kamerik komt er ook extra ruimte voor natuur in Ruygeborg. De provincie Zuid-Holland heeft 23 hectare grond in Ruygeborg aangekocht die werd gepacht door een agrariër. De agrariër krijgt daarvoor extra hectares agrarische grond terug in de buurt van zijn bedrijf.

Met de 23 hectare in Ruygeborg kan de moerasverbinding tussen Ruygeborg I en de Groene Jonker worden aangelegd. Deze verbinding is belangrijk, omdat daarmee de uitwisseling van (water-)vogels en andere dieren gemakkelijker wordt. Dat verstevigt de biodiversiteit, waardoor deze ‘natte’ natuur minder kwetsbaar wordt.

Vogelparadijs

Ruygeborg I is ruim 10 jaar geleden ingericht als natte natuur, met veel rietland. Dat gebied heeft zich ontwikkeld tot een waar vogelparadijs: tureluur, lepelaar, blauwborst en porseleinhoen zijn slechts enkele van de soorten die hier voorkomen. Ook zeldzame vogels als de steltkluut, de geoorde kluut en de zwarte ibis vinden hun weg naar Ruygeborg.

Ook de Groene Jonker heeft veel natte natuur. De komende jaren wordt met de inrichting van Ruygeborg II de verbinding tussen deze twee natuurgebieden gemaakt: in de noordrand van Ruygeborg II komt een moeraszone.

In 2024 wordt begonnen met de aanleg van de natuur in Ruygeborg II.


Meer weten over Ruygeborg? Kijk dan op de projectpagina.