project in uitvoering Planning: Klaar in 2021

Ontwikkeling nieuwe natuur:

Ruygeborg is het gebied tussen Noorden en Nieuwkoop. De natuur in Ruygeborg is bedoeld als buffer voor de Nieuwkoopse Plassen en als verbinding met natuurgebied de Groene Jonker. In het gebied is ook ruimte voor recreatie.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

>> Alle informatie over de inloopavond op 20 februari 2020 vindt u hier <<

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

In 2012 is het deel van Ruygeborg dat tegen Noorden aanligt (“Ruygeborg I”, circa 50 ha groot) al ingericht als natuurgebied. Er is veel ‘natte’ natuur, zoals rietland. Het wordt beheerd door Natuurmonumenten. De natuur hier gaat de komende jaren steeds meer lijken op de Groene Jonker. Het gebied heeft zich nu al ontwikkeld tot een waar vogelparadijs: tureluur, lepelaar, blauwborst en porseleinhoen zijn slechts enkele van de soorten die hier voorkomen. Ook zeldzame vogels als de steltkluut, de geoorde kluut en de zwarte ibis vinden hun weg naar Ruygeborg.

Ook in het andere deel van Ruygeborg (“Ruygeborg II”) wordt natuur aangelegd. Die natuur zal in het algemeen ‘droger’ zijn, hoewel er ook natte natuur is gepland als verbinding tussen Ruygeborg I en de Groene Jonker. De mogelijkheden voor recreatie zijn meegenomen in de plannen.

Er is een Adviesgroep samengesteld die meepraat over de natuurplannen voor Ruygeborg II. Zie voor de samenstelling van de adviesgroep de ledenlijst.

Tijdpad Ruygeborg II

  • In 2016 is er een Verkenning uitgevoerd naar de situatie in het gebied.
  • Begin 2017 is de "Richtinggevende notitie voor het schetsontwerp voor de ontwikkeling van Ruygeborg II" verschenen.
  • Een aantal grondeigenaren liet begin 2017 weten graag zélf het schetsontwerp voor Ruygeborg II te willen maken.
  • Dit schetsontwerp is in januari 2018 gepresenteerd tijdens een Inloopavond.
  • De Stuurgroep heeft in 2018 ingestemd met het schetsontwerp van de eigenaren.
  • In 2018 en 2019 is gewerkt aan het uitwerken van het schetsontwerp met concrete inrichtingsmaatregelen: het inrichtingsplan. Daarbij werd, waar mogelijk, rekening gehouden met de reacties op het schetsontwerp. Alle reacties én de beantwoording daarvan vindt u in de Nota van Beantwoording.
  • In augustus 2019 verscheen de meest recente nieuwsbrief.
  • In februari 2020 was er een inloopavond over het natuur-inrichtingsplan.

++++++++++++++

Laatst gewijzigd op 21 februari 2020

Blijf op de hoogte over Ruygeborg

Wilt u op de hoogte blijven van het project Ruygeborg? Vul dan hieronder uw e-mailadres in. U ontvangt dan van ons een update zodra er nieuwe informatie is.