project in uitvoering Planning: Klaar in 2021

Ontwikkeling nieuwe natuur:

Ruygeborg is het gebied tussen Noorden en Nieuwkoop. De natuur in Ruygeborg is bedoeld als buffer voor de Nieuwkoopse Plassen en als verbinding met natuurgebied de Groene Jonker. In het gebied is ook ruimte voor recreatie.

In 2012 is het deel van Ruygeborg dat tegen Noorden aanligt (“Ruygeborg I”, circa 50 ha groot) al ingericht als natuurgebied. Er is veel ‘natte’ natuur, zoals rietland. Het wordt beheerd door Natuurmonumenten. De natuur hier gaat de komende jaren steeds meer lijken op de Groene Jonker. Het gebied heeft zich nu al ontwikkeld tot een waar vogelparadijs: tureluur, lepelaar, blauwborst en porseleinhoen zijn slechts enkele van de soorten die hier voorkomen. Ook zeldzame vogels als de steltkluut, de geoorde kluut en de zwarte ibis vinden hun weg naar Ruygeborg.

Ook in het andere deel van Ruygeborg (“Ruygeborg II”) wordt natuur aangelegd. Die natuur zal in het algemeen ‘droger’ zijn, hoewel er ook natte natuur is gepland als verbinding tussen Ruygeborg I en de Groene Jonker. De mogelijkheden voor recreatie zijn meegenomen in de plannen.

het Inrichtingsplan voor de nieuwe natuur en recreatie werd in februari 2020 gepresenteerd tijdens een inloopavond. In mei 2020 stemde de Stuurgroep in met het Inrichtingsplan. De aanleg zal in 2021 gebeuren.

Er is een Adviesgroep samengesteld die meepraat over de natuurplannen voor Ruygeborg II. Zie voor de samenstelling van de adviesgroep de ledenlijst.

Tijdpad Ruygeborg II

++++++++++++++

Laatst gewijzigd op 9 juni 2020

Blijf op de hoogte over Ruygeborg

Wilt u op de hoogte blijven van het project Ruygeborg? Vul dan hieronder uw e-mailadres in. U ontvangt dan van ons een update zodra er nieuwe informatie is.