22 augustus 2022 - Drie gebieden in de polder Lange Weide (in totaal 44 ha) worden aantrekkelijk gemaakt voor weidevogels. Op diverse plaatsen wordt grond afgegraven om drassige gebiedjes te laten ontstaan. Verder worden oevers verflauwd en komt er bloemrijk grasland. Dit alles om ervoor te zorgen dat grutto's, watersnip, kemphaan en andere weidevogels (en hun jongen) voldoende voedsel vinden tijdens het broedseizoen.

De werkzaamheden beginnen eind augustus en worden vóór de jaarwisseling afgerond.

Meer details over de natuurplannen en de inrichting vindt u in de nieuwsbrief Lange Weide.

Meer informatie over het project Lange Weide vindt u op de projectpagina.