19 februari 2021 - Voor Abessinië & Zuidzijderpolder ligt er nu een inrichtingsplan, dat in maart wordt toegelicht en besproken in de raadscommissie van Bodegraven-Reeuwijk. Iedereen wordt uitgenodigd om op deze plannen te reageren.

Na een eerste globale ontwerp (het ‘schetsontwerp’) in 2017 zijn de natuurplannen nu verder uitgewerkt. Door de situatie rond corona is het helaas niet mogelijk om de plannen met geïnteresseerden te delen via een informatie-avond. Daarom wordt het inrichtingsplan toegelicht in een nieuwsbrief en in een korte film. De nieuwsbrief is in de omgeving van het nieuwe natuurgebied via de brievenbus verspreid. De film ziet u hieronder.

Meer details weten?

Wie meer over het plan wil weten, kan terecht bij de samenvatting van het inrichtingsplan. Wie er “alles” over wil weten, vindt het hele inrichtingsplan (54 pagina’s) en de bijlagen hieronder op een rij.

Uitnodiging

Omdat we geen informatie-avond kunnen houden, missen we reacties van geïnteresseerden op de plannen. Daarom nodigen we iedereen uit om via de mail te reageren op het inrichtingsplan: info@veenweidengouwewiericke.nl.

Hoe nu verder?

In maart bespreekt de raadscommissie het Inrichtingsplan, met reacties uit de omgeving die we via info@veenweidengouwewiericke.nl hebben verzameld. De aanvullingen en verfijningen gaan mee naar het definitieve Inrichtingsplan. Er komen nog verschillende onderzoeken voordat er met het aanvragen van vergunningen en de uitvoering kan worden gestart.

In 2022 verwachten we de definitieve versie van het Inrichtingsplan. In 2023 begint dan de aanleg van de nieuwe natuur.

Documenten:

Inrichtingsplan

Samenvatting inrichtingsplan

Bijlagen bij het inrichtingsplan:

Meer weten over Abessinië-Zuidzijderpolder? Lees de projectpagina.