10 juli 2020 – Het is nu duidelijk hoe de natuur en recreatie er in Ruygeborg uit komt te zien. Het Inrichtingsplan is vastgesteld door de Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke.

Ruygeborg is het gebied tussen Noorden en Nieuwkoop. De natuur in Ruygeborg is bedoeld als buffer voor de Nieuwkoopse Plassen en als verbinding met natuurgebied de Groene Jonker. In 2012 is zo’n 50 hectare (ha) van Ruygeborg al ingericht als natuurgebied. Hier is een waar vogelparadijs ontstaan: tureluur, lepelaar, blauwborst en porseleinhoen zijn slechts enkele van de soorten die hier voorkomen.

Grutto en kievit

De natuur in Ruygeborg wordt nu uitgebreid met 160 ha natuur en recreatie. In het Inrichtingsplan staat hoe dat er uit gaat zien. Zo komen er kruidenrijke graslanden, waar bijen en andere insecten op afkomen. Weidevogels halen daar hun voedsel. Broeden doen de grutto en kievit hopelijk in het toekomstige weidevogelgebied. Langs de noordzijde komt een moeras-zone die Ruygeborg verbindt met de Groene Jonker.

Ruygeborg ontdekken

Recreanten kunnen in de toekomst heerlijk wandelen. Voor de aanleg van de wandelpaden is advies ingewonnen bij het Kenniscentrum Groen & Handicap. Dat leverde twee soorten wandelpaden op: half-verharde paden die voor iedereen toegankelijk zijn, en ‘struinpaden’ met gras. Er komen vijf uitkijkheuvels in het gebied. Uiteraard komen er ook her en der bankjes waar de wandelaar kan uitrusten.

Samen met de betrokkenen

De grondeigenaren en omwonenden zijn vanaf het begin betrokken bij de plannen. Een aantal grondeigenaren heeft, in afstemming met de omgeving, in 2018 zélf het schetsontwerp gemaakt, de voorloper van het Inrichtingsplan. Bovendien heeft een adviesgroep van bewoners, grondeigenaren en maatschappelijke partijen meegekeken met de plannen. Zij blijven ook de komende jaren betrokken bij de uitvoering.

Hoe nu verder?

Voordat ‘de schop in de grond’ gaat, moet er nog een aantal vergunningen aangevraagd worden bij onder andere de gemeente en het waterschap. De aanleg van de nieuwe natuur en recreatie start in 2021.

+++++++++++++++

Foto bovenaan dit nieuwsbericht: © Natuurmonumenten, René Koster