Uitnodiging

In de Noordse Buurt in Nieuwkoop wordt het voormalige kassengebied omgevormd tot natuurgebied. Aan de oostzijde, langs het Vergeten Putje, komen rietvelden. Aan de zuidzijde komt het Noordse Buurtbos, waarvan een deel gericht is op de recreant.

Op woensdag 9 november 2022 is er een inloopavond over deze plannen in het gemeentehuis van Nieuwkoop, Teylersplein 1 in Nieuwveen.

Tussen 19.00 uur en 21.30 uur kunt u vrij binnenlopen.

U kunt kennismaken met het schetsontwerp voor de inrichting van het natuurgebied en u kunt spreken met de makers van de plannen.

U bent van harte welkom!

In de nieuwe Nieuwsbrief Noordse Buurt leest u meer over de natuurplannen.

Meer over het project Noordse Buurt leest u op de projectpagina.