17 november 2022 – De inloopavond over de natuur- en recreatieplannen voor de Noordse Buurt op 9 november leverde veel positieve reacties op. Zo’n 70 bezoekers kwamen naar het gemeentehuis van Nieuwkoop.

De bezoekers gingen in gesprek met de ontwerpers van het schetsontwerp. Ook konden zij een filmpje bekijken waar de natuur- en recreatieplannen worden gepresenteerd.

Schetsontwerp

In de Noordse Buurt wordt het voormalige kassengebied omgevormd tot natuurgebied. Er komen rietlanden langs de Kromme Mijdrecht, waar zeldzame vogels als de roerdomp en de blauwborst gaan broeden. Aan de zuidkant komt een bos, waar ook plek is voor recreanten. Voor deze plannen is nu een schetsontwerp gemaakt, dat op 9 november werd voorgelegd aan omwonenden en geïnteresseerden.

Prachtig

“Prachtig plan!”, schreef een bezoeker die avond op haar reactieformulier. De bezoekers waren over het algemeen goed te spreken over het plan. Dat komt ook omdat de planmakers de afgelopen maanden uitgebreid hebben gesproken met een adviescommissie. Bovendien hebben alle direct aanwonenden in persoonlijke gesprekken aan kunnen geven hoe de natuur direct achter hun tuin er uit komt te zien.

Loslopende honden

Uiteraard waren er ook kritische noten te horen tijdens de inloopavond. Zo vond een aantal bezoekers het geplande honden-losloop-veldje in het bos te klein. Men wilde graag een groter losloopgebied. Daarover buigen de plannenmakers zich nu. Als de bestuurders in januari 2023 het schetsontwerp goedkeuren, wordt het verder uitgewerkt tot een definitief inrichtingsplan. Als alles goed verloopt, kan in 2024 de eerste spade in de grond.

Natuurnetwerk Zuid-Holland

De nieuwe natuur in de Noordse Buurt is onderdeel van het Natuurnetwerk in Zuid-Holland. Het plan maakt onderdeel uit van de verbinding tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Groene Jonker. Zo wordt de natuur versterkt, de biodiversiteit vergroot en kunnen mensen van de natuur genieten. In deze regio werken gemeenten en waterschappen samen in de Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke aan de toekomst van dit unieke plassen- en polderlandschap.


Meer informatie over de plannen voor de Noordse Buurt vindt u op de projectpagina.