18 juli 2022 - Deze week begint de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van nieuwe natuur in De Bovenlanden. Deze werkzaamheden duren twee weken, tot de bouwvakvakantie (29 juli).

De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit zaken zoals het aanleggen van een rijplatenbaan van de Amstelkade via het beheerpad naar het nieuwe natuurgebied. Zo kan het werkverkeer het gebied in rijden.

Scheisloten

In juli worden ook twee grenssloten gegraven om de eigendommen van Natuur-monumenten te scheiden van de eigendommen van de naastgelegen bewoners. De uitgegraven grond gebruiken we om het beheerpad te verstevigen en te verlengen. De verlenging is nodig om ook in de toekomst het natuurgebied goed te kunnen beheren.

Tijdens de bouwvakvakantie (29 juli - 22 augustus) wordt er niet gewerkt. Daarna, in de week van 23 augustus, wordt de bouwkeet geplaatst en worden de werkzaamheden weer opgepakt. De planning is om eind oktober klaar te zijn.

Overlast

Tijdens de werkzaamheden zal af en toe materiaal aangevoerd worden per vrachtwagen. Deze vrachtwagens lossen op het beheerpad. Er wordt niet geparkeerd op de Amstelkade.

Heeft u tijdens de uitvoering hinder van de werkzaamheden, of heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan rechtstreeks contact op met de aannemer. U kunt bellen met nummer 06-125 636 87 (Menno de Hart, uitvoerder).


Lees meer over de nieuwe natuur in De Bovenlanden op de projectpagina.