6 maart 2022 - In De Bovenlanden wordt de komende jaren nieuwe natuur aangelegd. Die nieuwe natuur vraagt onder andere om een omgevingsvergunning. Deze vergunning ligt nu ter inzage. Tot en met 7 april kan iedereen een bezwaar daartegen indienen bij de gemeente Nieuwkoop.

Zo’n 14 hectare in De Bovenlanden wordt geschikt gemaakt voor weidevogels en voor zeldzame en bedreigde planten, zoals orchideeën, zeldzame zegges en klokjesgentiaan. Al deze bloemen trekken insecten aan, die weer voedsel zijn voor de kuikens van de weidevogels.

Daarom ligt er nu een omgevingsvergunning die een aantal zaken regelt: het plaatselijk verhogen van het waterpeil, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en een onderhoudspad, het graven van watergangen en het aanleggen van dammen met duikers, beschoeiingen en landbouwhekken.

Vergunning inzien

De Omgevingsvergunning is tot en met 7 april in te zien op de website van overheid.nl. Daar staat ook de procedure om eventueel een bezwaar in te dienen tegen deze omgevingsvergunning.

Ook Peilbeluit

Voor het geschikt maken van De Bovenlanden voor natuur ligt tot en met 22 maart ook een peilbesluit ter inzage; zie hiervoor het nieuwsbericht.