10 juni 2022 - TWEEDE UPDATE De start van de natuuraanleg in Meijegraslanden komt weer een stap dichterbij. Er liggen nu drie vergunningen ter inzage ('ter visie'). Streven is dat in het najaar van 2023 de schop in de grond gaat.

Omgevingsvergunning ter visie

De gemeente Nieuwkoop heeft de ontwerp-Omgevingsvergunning ter visie gelegd. Tot 1 juli kunnen mensen daarop reageren. Lees hier de tekst van de vergunning, inclusief hoe te reageren.

Watervergunning ter visie

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft de watervergunning ter visie gelegd. Tot 30 juni kunnen mensen daarop reageren. Lees hier de tekst van de vergunning, inclusief hoe te reageren.

Ontgrondingenvergunning ter inzage

De Omgevingsdienst Haaglanden heeft de ontgrondingenvergunning ter visie gelegd. Tot en met 11 juli kunnen mensen daarop reageren. Lees hier de tekst van de vergunning, inclusief hoe te reageren.

Andere vergunning

Te zijner tijd is voor de werkzaamheden ook een ontheffing Wegenverkeerswet nodig. Daarbij gaat het alleen om aan- en afvoer van machines, buiten spitsuren op de weg. Er komen geen grondtransporten door de Meije.

Op de hoogte

De verschillende overheden publiceren de vergunningsaanvraag op overheid.nl. Via onze website houden we u op de hoogte en zorgen we voor een link naar de juiste vergunning-pagina.

Op de website van Natuurmonumenten, op de projectpagina Meijegraslanden, vindt u ook de gegevens.

Meer informatie over het project Meijegraslanden vindt u op onze projectpagina.