20 februari 2020 – “Super! Ga maar snel beginnen!” en “Al het boerenland verdwijnt!” Dat waren een paar van de hartenkreten die bezoekers van de inloopavond Ruygeborg achterlieten. De avond in Nieuwkoop over het inrichtingsplan voor natuurgebied Ruygeborg II riep emoties op.

Tijdens de inloopavond gingen zo’n 80 bezoekers in gesprek met de ontwerpers van het natuurinrichtingsplan en met andere betrokkenen. De sfeer was goed en velen waren blij met de plannen, maar er klonk ook kritiek. Zo werden er zorgen uitgesproken over mogelijk parkeeroverlast van toekomstige recreanten. “Parkeerplekken!!! Het is nu al een drama”, liet iemand achter op het bord waar mensen hun hartenkreten konden opschrijven. Meerdere mensen vonden het jammer dat er geen fietspad komt rondom het nieuwe natuurgebied. Iemand was duidelijk blij dat er bankjes kwamen in het nieuwe natuurgebied: “Helemaal top!”

In de smaak

Kenniscentrum Groen & Handicap was tevreden over de toegankelijkheid van het nieuwe natuurgebied. Met name het vlot met houten vlonders en de verharde paden met een natuurlijke uitstraling vielen in de smaak. “Zo wordt de nieuwe natuur ook beleefbaar voor mensen die minder mobiel zijn

Buffer en verbinding

Binnenkort besluit de Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke over het inrichtingsplan. Als zij het goedkeuren, wordt in 2021 begonnen met de inrichting van Ruygeborg II. Uiteindelijk zal het naadloos aansluiten op Ruygeborg I, dat al sinds 2012 natuurgebied is. De natuur in Ruygeborg is bedoeld als buffer voor de Nieuwkoopse Plassen en als verbinding met natuurgebied de Groene Jonker. In het gebied is ook ruimte voor recreatie.

De nieuwe natuur is onderdeel van het Natuurnetwerk Zuid-Holland. Natuur in de duinen, de delta en veenweiden wordt versterkt, beschermd en met elkaar verbonden. Grotere en verbonden gebieden zijn beter bestand tegen negatieve milieu-invloeden en bieden kansen voor planten en dieren om zich te vestigen en verder te verspreiden.


  • Klik hier voor de posters die tijdens de inloopavond aan de muur hingen.
  • Klik hier voor de hartenkreten die mensen achterlieten.
  • Klik hier voor de toelichting op het inrichtingsplan.
  • Meer weten over het project Ruygeborg? Klik hier.