22 september 2022 - In juni jl. is het concept-inrichtingsplan voor nieuwe natuur in Bodegraven Noord gepresenteerd tijdens een inloopavond. Nu zijn we op weg naar het definitieve inrichtingsplan. Daarvoor laten we de komende tijd onderzoek doen in het gebied, op de gronden van Natuurmonumenten. De komende maanden zult u daarom af en toe medewerkers bezig zien in het gebied.

De eerste onderzoeken worden uitgevoerd vanaf 26 september 2022. Medewerkers van Fugro doen vanaf die datum grondonderzoek. Het gaat hierbij om handmatige en mechanische boringen en zogenaamde ‘sonderingen’, waarbij een paal in de grond wordt gedrukt die de weerstand meet, zodat de draagkracht van de grond kan worden bepaald. Deze Fugro-onderzoeken duren tot half oktober.

Daarnaast zullen de komende maanden af en toe ook andere onderzoekers het veld in gaan, zoals ecologen en archeologen.

Contact

Indien u vragen, suggesties of klachten heeft over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Monique Verweij, projectleider Bodegraven Noord, via e-mail info@veenweidengouwewiericke.nl of telefonisch 06 – 15 67 33 86.

Meer informatie over de nieuwe natuur in Bodegraven Noord vindt u op de projectpagina.