Plannen Bodegraven Noord ter inzage

8 januari 2024 - Het definitieve inrichtingsplan voor Bodegraven Noord is klaar. De wijzigingsplannen en het bestemmingsplan liggen tot eind januari ter visie bij de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Woerden.

Lees meer

Ontwerp-omgevingsvergunning Ruygeborg II ter inzage

16 nov. 2023 - Voor Fase 1 van het project Ruygeborg II heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop op 28 september 2023 ingestemd met het ter inzage leggen van de ontwerp-omgevingsvergunning. Het betreft een afwijkingsverzoek van het bestemmingsplan.

Lees meer

Abessinië & Zuidzijderpolder op weg naar uitvoering

30 oktober 2023 - Nadat het inrichtingsplan voor Abessinië & Zuidzijderpolder in 2022 was goedgekeurd, zijn er in 2023 nog nadere onderzoeken geweest. Naar verwachting gaat in 2024 de 1e schop in de grond. Lees er alles over in de nieuwsbrief.

Lees meer

Inrichtingsplan natuur Westveen goedgekeurd

22 augustus 2023 - Het definitieve Inrichtingsplan voor nieuwe natuur in Westveen is goedgekeurd. Lees er alles over in de Nieuwsbrief.

Lees meer

Aanleg nieuwe natuur Meijegraslanden start

1 aug. 2023 - Half augustus start de aanleg van nieuwe natuur op 3 plekken in de Meijegraslanden. Lees er alles over in de nieuwsbrief.

Lees meer

Discussie en waardering tijdens inloopavond Bodegraven Noord

3 juli 2023 – Ruim 80 geïnteresseerden bezochten de inloopavond over de natuurplannen voor Bodegraven Noord. Er was ruimte voor vragen, discussie, zorgen en meningen.

Lees meer

Inloopavond Bodegraven Noord 27 juni

16 juni 2023 - Op 27 juni is er een inloopavond over het natuurplan voor Bodegraven Noord. Iedereen is welkom in de Hollandse Boerderij tussen 18 en 21 uur.

Lees meer

7e Nieuwsbrief Ruygeborg

13 juni 2023 - De afgelopen maanden zijn nog een paar dingen aangepast in het inrichtingsplan voor de nieuwe natuur in Ruygeborg, onder andere op verzoek van de adviesgroep. Lees er alles over in de 7e editie van de nieuwsbrief.

Lees meer

Aanpassing natuurgrenzen Bodegraven Noord

5 juni 2023 - De grenzen van het nieuwe natuurgebied in Bodegraven Noord worden aangepast. Wie bezwaar heeft, kan t/m 3 juli een zienswijze indienen bij de provincie Zuid-Holland.

Lees meer

Kavelruil helpt natuurverbinding Ruygeborg

25 mei 2023 – Met een grote kavelruil rond Kamerik komt er ook extra ruimte voor natuur in Ruygeborg. De provincie Zuid-Holland heeft 23 hectare grond in Ruygeborg aangekocht die werd gepacht door een agrariër. De agrariër krijgt daarvoor extra hectares agrarische grond terug in de buurt van zijn bedrijf.

Lees meer