Kavelruil helpt natuurverbinding Ruygeborg

25 mei 2023 – Met een grote kavelruil rond Kamerik komt er ook extra ruimte voor natuur in Ruygeborg. De provincie Zuid-Holland heeft 23 hectare grond in Ruygeborg aangekocht die werd gepacht door een agrariër. De agrariër krijgt daarvoor extra hectares agrarische grond terug in de buurt van zijn bedrijf.

Lees meer

Leerzame avond in de natuur

15 mei 2023 - Gemeenteraadsleden van Bodegraven-Reeuwijk en bestuursleden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bezochten op 11 mei het natuurgebied De Bovenlanden en zagen daar hoe de natuur van Bodegraven Noord er over 10 jaar uitziet.

Lees meer

Nieuwsbrief Bodegraven Noord

28 februari 2023 - In de 4e nieuwsbrief Bodegraven Noord vindt u de laatste stand van zaken én een toekomstbeeld van de nieuwe natuur in Bodegraven Noord.

Lees meer

Oeverzwaluw, Zevensprong en stand van zaken: nieuwsbrief Ruygeborg

22 december 2022 - In de nieuwe nieuwsbrief Ruygeborg leest u weer interessante zaken over het project.

Lees meer

Veldonderzoek Bodegraven Noord

24 november 2022 – Vanaf 28 november worden in Bodegraven Noord twee weken lang veldmetingen uitgevoerd voor het inrichtingsplan nieuwe natuur. Bij de metingen wordt gebruik gemaakt van een quad.

Lees meer

Positieve reacties op natuurplannen Noordse Buurt

17 november 2022 – De inloopavond over de natuur- en recreatieplannen voor de Noordse Buurt op 9 november leverde veel positieve reacties op. Er kwamen zo’n 70 bezoekers.

Lees meer

Noordse Buurt: inloopavond en nieuwsbrief

1 november 2022 - Op woensdag 9 november (19.00-21.30 uur) is er een Inloopavond over de natuurplannen in de Noordse Buurt. Iedereen is dan van harte welkom in het gemeentehuis Nieuwkoop (Teylersplein 1 in Nieuwveen). Meer info over de natuurplannen vindt u in de nieuwe nieuwsbrief.

Lees meer

Onderzoeken op locatie in Bodegraven Noord

22 september 2022 - De komende maanden gaan af en toe medewerkers het veld in in Bodegraven Noord. Op de gronden van Natuurmonumenten doen ze onderzoek. Het 1e onderzoek start op 26 september.

Lees meer

2 van de 3 vergunningen Meijegraslanden definitief

19 september 2022 – Eerder dit jaar lagen drie vergunningen ter inzage voor de natuuraanleg in Meijegraslanden. Twee ervan zijn nu definitief.

Lees meer

Lange Weide wordt weidevogelgebied

22 augustus 2022 - Lange Weide wordt ingericht als weidevogelgebied. De werkzaamheden starten nog in augustus en duren tot eind 2022. Lees er meer over in de nieuwsbrief.

Lees meer