Gereed Status: Natuurgebied sinds 2012

  • Weide- en moerasvogels

Vlakbij de Nieuwkoopse Plassen ligt de Groene Jonker; een waterrijk natuurgebied met een grote plas, ruisende rietkragen en natte graslanden. Deze afwisseling in natuur zorgt voor een bijzonder gezelschap van weide- en moerasvogels. Elk jaargetijde zijn ze in grote aantallen te bewonderen. De Groene Jonker is nog jong en het gebied is volop in ontwikkeling. Toch worden er al veel bijzondere vogels gezien: steltkluten, geoorde futen, porseleinhoenders, kievieten, zwarte sterns, smienten en futen. Je kunt er heerlijk wandelen.

Dankzij de Groene Jonker broeden er sinds 2009 weer lepelaars in de Nieuwkoopse Plassen. Naast een rustgebied waar ze kunnen broeden, willen lepelaars ook ondiep water hebben. Daar kunnen ze op hun lange stelten doorheen lopen om met hun typische snavel waterbeestjes uit het water te halen. Het ondiepe water vinden ze in de Groene Jonker. Je ziet ze in het voorjaar en zomer wadend door het water gaan, soms van heel dichtbij. Dat geeft aan hoe belangrijk het is om een natuurverbinding als de Groene Jonker te maken tussen grote natuurgebieden zoals de Nieuwkoopse en de Vinkeveense Plassen. Planten en dieren krijgen hierdoor meer ruimte om te overleven. Vóór de Groene Jonker was de lepelaar 30 jaar lang niet te zien in het gebied.

De waterstanden in de Groene Jonker wisselen per seizoen; hoog (dus nat) in de winter en laag (dus droog) in de zomer. Een natuurlijk waterpeil zorgt voor jonge, vitale rietlanden. De bijzondere purperreiger zoekt hierin zijn voedsel. In combinatie met overjarig riet kunnen hier op termijn ook andere moerasvogels van profiteren, zoals roerdomp, woudaap en baardmannetje.