project in uitvoering Planning: 2016 afronding verkenning

  • Verbetering waterkwaliteit
  • Goed leefgebied voor (water-)vogels
  • Goed leefgebied voor otter

De polder Westveen ligt ten noorden van Woerdense Verlaat tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Kromme Mijdrecht. De polder maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & de Haeck.

Westveen is een veenweidelandschap dat nauwelijks is veranderd in de laatste eeuwen. Een echt historisch landschap. Het halfopen landschap van weide, open water en bospercelen is karakteristiek voor deze veenpolder. Vanaf verschillende paden in en rond Westveen is de ontginningsstructuur goed te herkennen.

Met eigenaren in het gebied wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om in Westveen de natuurkwaliteit te verbeteren en het gebied op die manier geschikt te maken als leefgebied voor de grote zilverreiger, de purperreiger en de smient. Dit kan door de waterkwaliteit te verbeteren en door de water- en oeverplanten meer de ruimte te geven. Als de waterkwaliteit verbetert, profiteren ook veel andere planten en dieren daarvan, zoals de otter.