project in uitvoering Planning: 2017 inrichting afgerond

Afronden van de inrichting van 100 ha natuur

  • Combinatie natuur & landbouw
  • Ecologische verbinding tussen de Reeuwijkse en Nieuwkoopse Plassen.

Polder Oukoop is een mooie veenweidepolder met een afwisselend veenweidelandschap met kleine bosjes en ook veel water, bij de Reeuwijkse Plassen. Op 16 juni 2016 is het definitieve inrichtingsplan vastgesteld door de stuurgroep en kon de uitvoering voorbereid worden.

Polder Oukoop is nu al een paradijs voor vogels. Niet voor niets is een groot deel van dit gebied aangewezen als Natura 2000-gebied. De inrichting van de natuur moet echter nog afgerond worden en wordt geheel gerealiseerd op de gronden van Staatsbosbeheer en de daar aanwezige natuurboer. Het is de bedoeling dat het project in 2017 klaar is.

In ongeveer de helft van het gebied komen natte gras- en rietlanden. De andere helft van de natuur bestaat uit kruiden- en faunarijk grasland.

Staatsbosbeheer zorgt voor de natuurinrichting en beheert het gebied, in samenwerking met Natuurboerderij Hoeve Stein van de familie De Goeij, waar echt ecologisch wordt geboerd.

De inrichting van Polder Oukoop is een prachtig voorbeeld van de samenwerking die mogelijk is tussen natuur en melkveehouderij: realisatie van nieuwe natuur met ruimte voor ondernemerschap.