Gereed

Inrichting van 100 ha natuur:

  • Combinatie natuur & landbouw
  • Ecologische verbinding tussen de Reeuwijkse en Nieuwkoopse Plassen.

Polder Oukoop is een mooie veenweidepolder met een afwisselend veenweidelandschap met kleine bosjes en ook veel water, bij de Reeuwijkse Plassen. In 2016 werd het definitieve inrichtingsplan vastgesteld door de stuurgroep. De omvorming van de polder tot natuurpolder gebeurde in 2017 en 2018.

Polder Oukoop is een paradijs voor vogels. Niet voor niets is een groot deel van dit gebied aangewezen als Natura 2000-gebied. De afgelopen jaren is de polder omgevormd tot natuurgebied, voor een groot deel in handen van Staatsbosbeheer, waarin ook plaats is voor de Natuurboerderij Hoeve Stein van de familie De Goeij.

In ongeveer de helft van het gebied zijn natte gras- en rietlanden aangelegd. De andere helft van de natuur bestaat uit kruiden- en faunarijk grasland.

Staatsbosbeheer beheert het gebied, in samenwerking met de familie De Goeij, die hun bedrijf hebben omgevormd tot natuurboerderij.

Hoeve Stein

Hoeve Stein is de spin in het web van Oukoop. De 150 koeien van de boerderij lopen in het natuurgebied en in de stal is een informatiecentrum van de wandelroute door de natuur. Ardy de Goeij verzorgt nu niet alleen zijn koeien, maar ook de natuur. Voor zijn koeien heeft hij 106 hectare eigen grond en 80 hectare die hij pacht van Staatsbosbeheer.

Veenweidenatuur

In Oukoop komt de veenweidenatuur snel tot bloei. Delen van het gebied zijn vochtig of nat gemaakt, waardoor bloemen terugkomen die bijna verdwenen leken: koekoeksbloem, ratelaar en kattenstaart. De weidevogels en moerasvogels weten het gebied te vinden. Grutto’s, kieviten en tureluurs broeden weer in Oukoop.


De inrichting van Polder Oukoop is een prachtig voorbeeld van de samenwerking die mogelijk is tussen natuur en melkveehouderij: realisatie van nieuwe natuur met ruimte voor ondernemerschap.

De afronding van het project werd op 9 juni 2018 gevierd met een Open Dag op Hoeve Stein.

Staatsbosbeheer organiseert regelmatig activiteiten in Oukoop; zie daarvoor hun website.

+++++++++++++++++

Laatst bijgewerkt op 29 november 2021